Jana Rydlová; PedF UK, 13. září 2018

Den se školní psychologií propojil vědecké poznatky s praxí

Motivace ve škole a školní třída jako sociální skupina, to byla hlavní témata historicky prvního Dne se školní psychologií, který 21. června uspořádala katedra psychologie Pedagogické fakulty UK ve spolupráci s Asociací školní psychologie a Spolkem absolventů katedry psychologie PedF UK. Konference se zúčastnila rovná stovka školních psychologů z celé České republiky, nechyběli ani akademičtí pracovníci.

Den se školní psychologií se snaží na rozdíl od jiných oborových konferencí s velkou škálou tematicky pestrých příspěvků zaměřit na jedno nebo dvě aktuální témata z praxe a ta podrobit hlubší analýze. „Chceme vytvořit platformu, která by sloužila jako místo setkávání a zároveň poskytovala odborné zázemí i pro začínající školní psychology,“ vysvětluje za organizační tým PhDr. Hana Sotáková. „Z okamžitých reakcí psychologů a dalších poradenských či akademických pracovníků bylo patrné, že konference tohoto typu má skutečně smysl, protože propojuje nejnovější vědecké poznatky s praktickými zkušenostmi,“ dodává doktorka. Sotáková.

Tomu odpovídal i program rozdělený do dvou tematických bloků. Každý blok byl uveden teoretickou přednáškou pracovníka katedry psychologie PedF UK, na niž navazovaly příspěvky z praxe školních psychologů. V následné diskusi pak účastníci reflektovali své osobní zkušenosti na různých typech škol. „Právě možnost výměny zkušeností a prezentace příkladů dobré praxe měla mezi účastníky velmi pozitivní odezvu. Rádi bychom v tomto formátu pokračovali i v dalších letech,“ plánuje dr. Sotáková.

Součástí konference byl i diskusní panel o stavu a perspektivě školní psychologie u nás, jehož se zúčastnili doc. Anna Kucharská za vedení Pedagogické fakulty, doc. Irena Smetáčková za katedru psychologie, prof. Stanislav Štech prezentující základní postuláty práce školních psychologů v ČR a dr. Jana Zapletalová z Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV).

O vědě a vědcích

Univerzita Karlova se dlouhodobě profiluje jako research university. Své výzkumné úspěchy představuje širší veřejnosti prostřednictvím série dokumentů o vybraných vědeckých pracovištích.

Pokračování


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.