Jitka Jiřičková • foto: Shutterstock • 24. července 2019

Studenti, nebojte se pracovat. Univerzita vás podpoří

Pracovat při studiu je dnes celkem běžná věc. Jak ale získat zajímavé místo v rámci svého oboru? Ideální je využít nabídky stáží, brigád či částečných pracovních úvazků, které aktivně zprostředkovává řada fakult Univerzity Karlovy. Je to výhodné pro všechny strany. Firmy získají lidi plné elánu a ti zase cenné zkušenosti, kontakty a často také kredity či výplatu. Díky tomu paradoxně neodcházejí ze školy předčasně. Když vidí, že je o jejich vědomosti zájem a dovedou je uplatnit v praxi, studia si mnohem víc váží.

Fakulty nabízí také zvláštní typ stáže, při níž dochází k velmi úzkému pracovnímu kontaktu mezi studentem a jeho „školitelem“. Říká se jí mentoring.

Stáže či brigády se liší podle studovaného oboru a každá fakulta, potažmo katedra či institut mají vlastní způsoby, jak studenty o volných místech informovat. Většinou umísťují inzeráty na své webové stránky či do facebookové skupiny, případně je možné obrátit se s individuálním dotazem na studijní oddělení. Leckde je k dispozici přímo kariérní poradce.

Přírodovědecká fakulta UK

„Ti, kdo nám stáže či volná místa nabízejí, jsou velice často naši absolventi. Dále se na nás obracejí s dotazy personalisté a zástupci středních či základních škol, kteří hledají učitele přírodovědných předmětů,“ říká vedoucí oddělení vnějších vztahů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Michal Andrle, jehož kolegové shromažďují veškeré informace na webových stránkách fakulty v záložce Kariérní poradenství.

Fakulty nabízí také zvláštní typ stáže, při níž dochází k velmi úzkému pracovnímu kontaktu mezi studentem a jeho „školitelem“. Říká se jí mentoring. „Díky němu jsem získala jedinečné informace z prostředí, do něhož bych jako běžný brigádník jen těžko pronikla. Není to placená práce. Nedostávám sto korun za hodinu, ale šedesát minut pracovních zkušeností, což je pro mou budoucnost to nejdůležitější,“ vysvětluje dnes již bývalá studentka Miriam Kavec, která během magisterského studia na PřF UK spolupracovala se dvěma mentory a díky jejich následným referencím získala místo v nadnárodní farmaceutické firmě.

Podle Lenky Skoupé, koordinátorky Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr, může několikaměsíční intenzivní spolupráce vyústit i v zaměstnání na plný úvazek. Během pěti let poskytla tuto službu osmi zájemcům z PřF UK a polovině z nich zde nabídla stálé místo. „Přicházejí k nám studenti i z jiných univerzit, absolvují zde však povinné stáže. Na mentoringu oceňuji právě dobrovolnost. Člověk, který se do programu přihlásí, jedná z vlastní iniciativy, a vzájemná kooperace s ním je tudíž mnohem snazší, intenzivnější a oboustranně otevřená,“ srovnává manažerka.

Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK

V některých oborech je o stážisty opravdu velký zájem, firmy se o ně doslova přetahují a také je dovedou náležitě finančně ohodnotit. „Nevím o případech, že by stáž byla zdarma. V institutu do ní proto řadíme i částečné pracovní úvazky a brigády. Pokud studenti odpracují v rámci svého oboru bakalářského studia dvě stě hodin za semestr, získají tři kredity,“ říká kariérní poradkyně Eliška Šerhantová. Podobně to platí i u magistrů, ovšem s tím rozdílem, že dvěstěhodinovou stáž musí vykonat v zahraničí.

Přednášející vždy žádám, aby mluvili k věci – jaké problémy musejí ve firmě řešit. Naši studenti mají rádi hádanky, baví je věci analyzovat a rozebírat.

Na Matematicko-fyzikální fakultě UK funguje Kariérní poradenské centrum, kde se studenti nejen dozvědí o zajímavých nabídkách na trhu práce, ale dostanou také tipy, jak skloubit kariéru se školou. „O stáže zde není příliš velký zájem, možná i z toho důvodu, že za ně nelze získat kredity. Častěji se stává, že studenti již od třetího ročníku volí kratší pracovní úvazky a zůstávají firmě věrní i po skončení školy. Naším cílem je pomoci jim najít práci, jež je bude bavit, a neodejdou z oboru,“ shrnuje Karolína Houžvičková Šolcová.

Z toho důvodu centrum pořádá pravidelné pracovní veletrhy, kde vystupují absolventi, kteří dodají posluchačům zajímavé postřehy z praxe a nastíní jim možnosti uplatnění. „Přednášející vždy žádám, aby mluvili k věci – jaké problémy musejí ve firmě řešit. Naši studenti mají rádi hádanky, baví je věci analyzovat a rozebírat,“ dodává. Slabiny vidí naopak v komunikaci a týmové práci.

„Osvědčilo se nám zapojovat je do nejrůznějších seminářů a kroužků, jež fakulta pořádá pro středoškoláky. Leckdy si jimi sami prošli, dostali se díky nim na univerzitu, a chtějí proto pomáhat mladším. Navíc jim to pomůže při hledání práce. Pro personalistu je taková zkušenost signálem, že uchazeč má nejen odborné znalosti, ale umí je i předat,“ uzavírá kariérní poradkyně.

Institut politologických studií FSV UK

Studenti humanitních oborů většinou volí stáže ve státních institucích či neziskovém sektoru. „Dlouhodobě spolupracujeme s ministerstvy, Úřadem vlády a některými médii. Máme okolo dvaceti partnerů a každý nabízí dvě až tři místa,“ vysvětluje koordinátorka stáží z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd UK Miroslava Kuľková s tím, že jde o nepovinnou aktivitu, za níž ovšem studenti získávají čtyři kredity. Dotazují se i na brigády nebo částečné pracovní úvazky, a tak je pravidelně zveřejňuje na facebookové skupině.

Brigády na univerzitě

Možnost přivýdělku nabízí i Univerzita Karlova. Aktuálně se jedná o jednorázové i dlouhodobé brigády v Informačním, poradenském a sociálním centru UK. Vyškolení studenti se zde podílejí na přípravě a organizaci nejrůznějších akcí, jež centrum zaštiťuje. Asistují při každodenních kancelářských pracích, ale mohou se stát i členy týmu univerzitního obchodu v Celetné. Volná místa jsou i na pozici telefonních operátorů na infolince UK a také ve skupině „kartařů“, kteří vydávají průkazy ISIC. „Nyní máme v databázi zhruba padesát lidí a rádi bychom jejich počet zdvojnásobili,“ říká Tereza Virtová z IPSC, podle níž se studenti díky této práci zorientují v chodu univerzity, naučí se rychle vyhledávat informace, jednat s lidmi a zvládat stresové situace.

Ať už jsou pro vás motivací peníze, nebo zajímavá kolonka do životopisu, nehledejte práci automaticky na vlastní pěst, ale zkuste se nejprve zorientovat na webových stránkách své fakulty či katedry. Je možné, že si zde vyberete snáz než na leckterém pracovním portálu, protože inzeráty budou cíleny přímo na vás.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.