Jan Velinger • foto: Jan Velinger, archiv UK • 29. února 2020

Hlavním tématem konference 4EU+ v Kodani byly progresivní vzdělávací iniciativy

Aliance 4EU+, která sdružuje zdroje a talenty šesti veřejných výzkumných univerzit (včetně Univerzity Karlovy), se zaměřuje na revoluční změny ve výzkumu a vzdělávání prostřednictvím nabídky inovativních programů, které by měly zlepšit spolupráci a mobilitu a vytvořit příležitosti, které otevírají nové obzory. Kodaňská univerzita jako jeden z členů Aliance nedávno hostila pracovní skupiny ze všech členských organizací 4EU+, jejichž úkolem bylo položit základy pro nové společné studijní programy.

První den v Severním kampusu Kodaňské univerzity, jehož součástí je také Maersk Tower, provázely úsměvy, ale také omluvy za počasí. Už brzy ráno se spustil déšť a neustal až do večera. Zástupci univerzity se tedy omlouvali, že se jim ‚bohužel nepodařilo zajistit příjemnější podmínky‘… Ne že by ta trocha vody někomu zásadně pokazila náladu – život v Kodani se přece kvůli nějakému takovému deštíku a zamračené obloze nezastaví, to ani náhodou. Ruch na širokých chodnících ve městě a nepřekonatelné síti cyklostezek neutichá, ani když leje jako z konve a procházka na místo konání konference tak proběhla prostě v pohodě.

Maersk Tower

Maersk Tower

Na schůzce vše klapalo na minutu přesně. Prezentacemi nabitý program prvního dne nejen připomněl dlouhodobé cíle Aliance, ale také předestřel přehled již dosažených dílčích cílů a toho, co Alianci čeká v nejbližší budoucnosti. Po prezentacích následovaly zapálené diskuse, které rozpitvávaly jednotlivé iniciativy do nejmenších detailů.

Generální tajemník 4EU+ Volker Balli

Generální tajemník 4EU+ Volker Balli

Mezi hlavními řečníky byl také nový generální tajemník aliance 4EU+ Volker Balli, společenský vědec, který stojí od ledna 2020 v čele Aliance. Zdůraznil důležitost fenoménu, který by se snad nejlépe dal popsat jako etalon ‚4EU + vzdělávání‘. Výzkum, inovace, vzdělávání, to vše jsou podle Balliho samozřejmosti; co je skutečně ambiciózní, je neustálé zvyšování laťky a zajišťování nejvyšší možné kvality, k čemuž uvedl příklad:

To, co bude letní školy v rámci 4EU+ odlišovat od klasických letních kurzů, je zapojení studentů, zdrojů a výzkumu ze všech zúčastněných univerzit. Nechceme se dopouštět přehnaně bombastických prohlášení o ‚přervání pout s minulostí‘ nebo ‚přelomovosti‘, ale zároveň chceme zdůraznit, že náš projekt není jen ‚dalším z mnoha‘. Akademická obec za posledních 20 let skutečně zažila mnohé změny: ve financování, grantech ERC, ve způsobech, jakými se provádí špičkový výzkum. To je to, na čem stavíme, když opouštíme starý ‚profesorský‘ model 19. století, kde studenti pouze opakují to, co řekl profesor.

Hlavní platforma č. 1, neboli ‚Flagship 1‘, jak se v angličtině označuje, se zaměřuje na problematiku veřejného zdravotnictví (stejné téma se také objeví v připravovaném rozhovoru Fóra s rektorem Kodaňské univerzity Henrikem C. Wegenerem). Prorektorka pro vzdělávání Univerzity Karlovy Milena Králíčková, která vystoupila právě v rámci Flagship 1 spolu s kolegyněmi Sabine Bottin-Rousseauovou, docentkou na Sorbonne University, a výzkumnou docentkou na Heidelberg University Anne Sommerovou, hovořila o přípravě studijních programů a dalších vzdělávacích iniciativ v rámci 4EU+ se zvláštním důrazem na získávání dovedností.

Nastínila další směřování práce členů týmu a zdůraznila, že úkolem, který nyní před nimi stojí, je vytvoření „rámce 4EU+ pro vzdělávací aktivity“. Cílem těchto dvoudenních konferencí bylo rozjet sestavování „portfolia dovedností, schopností a hodnot studentů“.

Prorektorka UK pro vzdělávání Milena Králíčková

Prorektorka UK pro vzdělávání Milena Králíčková

"Chceme navrhnout nové studijní programy. Musíme mít neustále na paměti, že teď tady sice začínáme budovat vzdělávací aktivity v nějakém poměrně skromném rozsahu, ale v konečném plánu usilujeme o vytvoření ucelených nových studijních programů, které nabídnou studentům novou zkušenost a budou vyžadovat nový způsob přípravy od studentů i akademických pracovníků," prohlásila.

"[Nyní] máme jedinečnou příležitost navrhnout zcela nová kurikula, která budou definovat dovednosti nezbytné pro studenty, kteří se již nějakou dobu zabývají svými obory a již čelí novým výzvám. Pathways pro budoucnost budou například využívat různé druhy mobility, jak reálné, tak i virtuální, budou navrhovány jednotlivými partnery v rámci Aliance a budou zahrnovat také transfer dovedností," dodala prorektorka Králíčková a za hlavní přenosové dovednosti nezbytné pro studenty v rámci 4EU+ označila vícejazyčnost, datovou gramotnost, podnikání, kritické myšlení a sociální angažovanost.

Sabine Bottin-Rousseauová ze Sorbonnské univerzity stručně nastínila například problematiku navrhování magisterských studijních programů a stáží, které by byly dostupné online na všech členských univerzitách, což by umožnilo například vědeckým pracovníkům nebo studentům, kteří by rádi strávili semestr nebo ročník na jiné členské univerzitě, aby kurz absolvovali dálkově v online režimu. Také Anna Sommerová a Manuela Milani z Milánské univerzity mluvily o budoucím směřování Aliance 4EU+ a o jejím přelomovém významu.

Pokrok občas bolí a každý komplexní a ambiciózní projekt si musí projít stadiem dětských nemocí. Serge Fdida ze Sorbonnské univerzity, člen řídícího výboru 4EU +, se ve svém vystoupení zabýval obavami a v některých případech dokonce až frustrací, kterou dávají najevo některé pracovní skupiny, které poukazují na to, že „ne vše probíhá tak rychle, jak by si přály“. Fdida a další řečníci zdůraznili, že to vše jsou pouze přechodné potíže.

Například zástupkyně univerzity ve Varšavě Jolanta Choinska-Mika vyjádřila přesvědčení, že i když se průběh věcí může někdy zdát poněkud chaotický, je to vše prostě součást procesu. Konkrétní příklady a výsledky se podle ní už začínají ukazovat. "Před tím, než 4EU+ získala podporu Evropské komise, jsme všichni pracovali samostatně v různých skupinách. Nyní vše probíhá spojenými silami a jsem si jistá, že do našeho dalšího společného setkání zase urazíme velký kus cesty. Věřím, že všechno nakonec do sebe správně zapadne a my budeme moci oslavit společný úspěch," řekla.Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.