13. ledna 2009

Nadace prof. Zdeňka Matějčka už víc než deset let pomáhá zvyšovat úroveň absolventských prací na katedře psychologie


Nadace prof. Zdeňka Matějčka už víc deset let pomáhá zvyšovat úroveň absolventských prací na katedře psychologie


S nápadem povzbudit zájem studentů o vývojovou a dětskou psychologii přišel v roce 1996 sám profesor Zdeněk Matějček. Požádal o spolupráci své kolegy na Filozofické fakultě a složil nadační jmění ve výši čtvrt milionu korun. O rok později začala oficiálně pracovat nadace, která nese jeho jméno.


Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc. (1922 – 2004) byl světově uznávaný dětský psycholog. Věnoval se studiu podmínek vývoje dětí v ústavech, v prostředí psychického strádání, a zdůrazňoval nezastupitelnou roli rodiny ve výchově.

Z archivu nadace: prof. Zdeněk Matějček (vpravo) a doc. Milan Rymeš sledují slavnostní předávání cen studentům. Pan profesor se do konce života živě zajímal o studentské práce a každý rok se účastnil předávání cen nadace.


„Pan profesor měl vizi, že každý rok odměníme tři až pět nejlepších diplomových prací v oboru vývojová a dětská psychologie obhájených na katedře psychologie Filozofické fakulty. V roce 1996 mě požádal, abych se stala tajemnicí a členkou rady nadace,“ popisuje začátky projektu doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. Členy rady nadace jsou přátelé či spolupracovníci Zdeňka Matějčka, často z řad jeho někdejších žáků. Statut nadace ukládá, že členem rady je také vedoucí katedry psychologie na Filozofické fakultě a někdo z příbuzných pana prof. Matějčka – dnes je to jeho dcera, psycholožka Jarmila Klégrová.

V roce 1997 získal cenu Nadace prof. Zdeňka Matějčka Zbyněk Galvas. PhDr. Zbyněk Galvas je dnes členem předsednictva Českomoravské psychologické společnosti.


„Pět členů rady se rok co rok na podzim schází, aby vybrali z diplomových prácí ty, které si zaslouží ocenění,“ říká doc. Šulová. S cenou je spojena finanční odměna v celkové výši zhruba deset tisíc korun. Výběrem procházejí pouze práce, které byly u státní zkoušky ohodnoceny jako výborné.


„V poslední době už na ocenění studentů nestačí finance z úročení nadační jistiny, jak bylo původně zamýšleno. Pan prof. Matějček později složil ještě další částku na konto nadace, nicméně dlouhodobě jsou úroky jediným pravidelným příjmem. Naštěstí vypomáhají soukromé osoby, nejčastěji žáci či kolegové profesora Matějčka z Česka i ze zahraničí, občas také lidé, kteří sami před lety cenu obdrželi a chtějí podpořit dnešní studenty.“ Podle docentky Lenky Šulové se díky ocenění velmi zvýšila kvalita prací v této oblasti na katedře psychologie. „Zvedl se zájem o témata vývojové a dětské psychologie a narostla kvalitativní úroveň odevzdávaných prací. Studenti mnohem úporněji bojují o jedničku a možnost ucházet se o cenu nadace považují za věc prestiže,“ doplňuje.

Cenu nadace obdržel za svou diplomovou práci také Tomáš Rodný, později zakladatel a první šéfredaktor časopisu PSYCHOLOGIE DNES.


Předávání cen prof. Matějčka probíhá různými způsoby. Často je spojeno s jinou akcí – například se zasedáním Českomoravské psychologické společnosti nebo odborným seminářem. „Tak jako každý rok, i letos jsme prostřednictvím paní doktorky Klégrové poslali předvánoční kytici paní Matějčkové, manželce pana profesora.“ Letošní cena nadace potěšila PhDr. Lucii Pleškovou, Mgr. Zuzanu Novotnou a Mgr. Danu Hončíkovou. Podrobnosti o jejich diplomových pracích najdete zde.


Paní Livia Klausová pozvala na setkání na zámku v Lánech představitele padesáti nejvýznamnějších českých nadací. Nadaci prof. Zdeňka Matějčka zastupovala doc. Lenka Šulová.


Věra Voňavková

(foto archiv Nadace)Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.