13. března 2009

V Karolinu byla otevřena výstava Česká bible v průběhu staletí: rukopisná, tištěná, digitální

Do 12. dubna 2009 jsou prostory pražského Karolina vyhrazeny Bibli - jedné z nejvýznamnějších duchovních, literárních a uměleckých památek lidstva. Tato výstava se však monotematicky zaměřuje na domácí provenienci této unikátní knihy, na „Českou bibli v průběhu staletí.“ Projekt představující dějiny bible a variabilitu její knižní a výtvarné formy na našem území od nejstarších dochovaných zlomků z poloviny 11. století do současnosti byl připraven jako putovní výstava v roce 2002 a toto je její 29. uvedení, v Karolinu jsou tyto historické unikáty vystaveny podruhé. Minulý měsíc byla expozice jako součást doprovodného kulturního programu k českému předsednictví EU představena v Bruselu. Bohatství českého biblického písemnictví obdivovali návštěvníci výstav kromě mnoha českých měst také v Maďarsku, v Polsku, na Slovensku a v Itálii.


Pražské hlaholské zlomky, dva pergamenové listy, text staroslověnský, psaný hlaholicí, před pol. 11. stol., Čechy

Divácky nejpřitažlivější jsou nejstarší ukázky bible např. Pražské hlaholské zlomky staroslověnského textu psaného na pergamenu hlaholicí, Vyšehradský kodex z roku 1085, rukopisy Drážďanské neboli Leskovecké bible (1360) nebo Litoměřicko-třeboňské bible (1411-1414) a dalších historických biblí do konce 15. století. Vzácné exponáty se váží i k době počátků a rozvoje knihtisku a jedinečnou ukázkou je také zde vystavená česká verze Codexu Gigas, Obrovské knihy. Do vývoje psané podoby bible zasáhly i moderní komunikační prostředky, proto na výstavě uvidíme i bibli v digitální podobě na nosičích CD-ROM s mnohajazyčnými aplikacemi včetně českých překladů bible, lexikony, slovníky, nahrávkami liturgických písní, populárními úryvky bible načtenými k poslechu, dále vyhledávací a srovnávací programy slova nejznámějších oddílů bible, komentáře a mapy. Působivost literárních památek dokreslují ve vitrínách vystavené kalichy, poháry, mísy a další hmotné památky liturgického charakteru.

Vyšehradský kodex, korunovační evangeliář prvního českého krále Vratislava II. z r. 1085

BIBLÍ ČESKÁ PÍSMO SVATÉ STARÉHO I NOVÉHO ZÁKONA, vydáno k tisíciletému výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje a obrácení Slovanů na křesťanskou víru

Stejně jako vitrínám patří ukázky biblí a liturgických předmětů, historickému zdivu výstavních prostor Karolina patří vedle informačních tabulí o vývoji bible především moderní výtvarné umění inspirované biblí a jejími příběhy. Na tuto unikátní výstavu zapůjčili své obrazy čeští umělci Jaroslav Šerých, Jan Kristofori, Boris Jirků, Marie Plotěná, Karel Rechlík, Jiří Šindler, Aleš Lamr, Václav Lamr, Ludmila Jandová, Zuzana Čížková, Eva Jandejsková, Otmar Oliva a sochař Olbram Zoubek.

Jan Kristofori: Poslední večeře Páně, kombinovaná technika

Boris Jirků: Žlutý Kristus, kombinovaná technika

Pořadatelem projektu „Česká bible v průběhu staletí“ je Společnost přátel Česká Bible o.s. Praha spolu s Biskupstvím královéhradeckým Hradec Králové. Ředitelkou projektu a autorkou výstavy je Alena M. Kubíčková. Záštitu nad výstavou převzali kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský a primas český, Mons. ThLic. Dominik Duka O.P. biskup královéhradecký, Václav Jehlička, ministr kultury ČR, a Cyril Svoboda, ministr pro místní rozvoj ČR.

* * *

Bible obsahuje celkem 66 knih, z toho 39 Starý zákon a 27 Nový zákon. Kompletní bible a jednotlivé biblické knihy jsou ve světě ročně vydávány a rozšiřovány v milionových nákladech. Kompletní Bible byla přeložena do 429 jazyků, Nový zákon existuje v 1144 překladech. Bible a její jednotlivé knihy jsou dostupné v 2426 jazycích.

pohled do expozice Česká bible v průběhu staletí, 12. 3. – 12. 4. 2009, Karolinum, Praha


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.