7. dubna 2009

Univerzita Karlova udělila významná ocenění

Na slavnostním rozšířeném zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy 7. dubna 2009 předal rektor UK prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. u příležitosti 661. výročí založení univerzity tři významná ocenění: Cenu za prezentaci, Cenu za originální tvůrčí počin a zlaté pamětní medaile UK - in memoriam. (tisková zpráva, 7. dubna 2009)

V úvodním projevu rektora UK prof. Václava Hampla s názvem „Univerzita Karlova – východiska a výzvy na počátku 21. století“ mj. zazněla nutnost i v dnešní době obhajovat svobodu a nezávislost znovuzískanou před 20 lety. Ve svém projevu rektor rovněž připomenul, že stále zůstává nevyřešena otázka podfinancování investičního rozvoje pražských vysokých škol a že: „…není možné bezstarostně slavit narozeniny v době, kdy akademická půda znovu musí bojovat o svoji svobodu a nezávislost a o právo studentů podílet se na její samosprávě, kdy musí hájit důstojnou existenci společensko-vědních oborů, bojovat o udržení klinického výzkumu a opakovaně žádat o elementární financování svých nejzákladnějších potřeb.“ Hovořil i o studentech: „Jsem velmi rád, že aktivní představitelé téhle nezastupitelné části akademické obce…se zejména svojí prací v akademických senátech aktivně podílejí i na samosprávě a celkovém směřování Univerzity Karlovy, že jim není lhostejná, že jim na ní záleží  - že jejich hlas je inspirativní a že je slyšet.“ (Celé znění projevu ).

Cena za prezentaci je udělována rektorem Univerzity Karlovy za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření obrazu vnímání UK u široké veřejnosti. V letošním roce obdrželi Cenu za prezentaci PhDr. Petr Blažek, Ph.D., Patrik Eichler, Mgr. Jakub Jareš, Mgr. Michala Benešová, Veronika Jáchimová a Viktor Portel, kteří se významným způsobem podíleli na přípravě akcí věnovaných připomenutí činu Jana Palacha. „Jsem rád, že jsme nastartovali novou tradici ocenění takových prezentačních počinů, které do povědomí široké veřejnosti přinášejí významné události a osobnosti, jako byl právě Jan Palach,“ říká rektor Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. Cenu za prezentaci může získat jednotlivec, případně skupina, bez ohledu na příslušnost k akademické obci univerzity. Poprvé byla tato cena udělena v loňském roce a je s ní spojena i peněžitá odměna. V minulém roce byl oceněn Český egyptologický ústav FF UK.

tvůrčí tým Palachova týdne, nositelé Ceny za prezentaci, UK, 7. 4. 2009

Cena za tvůrčí počin je udělována například za realizovaný patent, výjimečnou výstavu, odbornou časopiseckou či knižní publikaci nebo umělecké dílo. Toto ocenění si v letošním roce odnesl pracovní tým ve složení: Mgr. Robert Černý, Ph.D., Mgr. Vladimír Soukup a prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty UK za objev publikovaný v nejprestižnějším přírodovědeckém periodiku NATURE, který podstatným způsobem mění představy o vývojových mechanismech vzniku zubů. Tento objev zasluhuje pozornosti nejen proto, že zuby patří k nejdůležitějším společným znakům všech obratlovců a jsou základním zdrojem jejich evolučního úspěchu, ale i proto, že vývojové mechanismy provázející vznik zubů jsou v současné biologii vnímány jako obecný model vývoje celé řady dalších orgánových systémů tvořících těla obratlovců. I tato cena byla poprvé udělena v dubnu 2008 a je s ní spojena i peněžitá odměna. Oceněným v minulém roce byl Doc. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. z Astronomického ústavu Matematicko-fyzikální fakulty UK.

tvůrčí tým, PřF UK, nositelé Ceny za tvůrčí počin, UK, 7. 4. 2009

Zlaté pamětní medaile Univerzity Karlovy „za statečnost a věrnost spravedlnosti a demokracii“ byly uděleny in memoriam Karlu Bacílkovi, ml., Borisi Kovaříčkovi a Veleslavu Wahlovi. Tito studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy aktivní v protifašistickém odboji za 2. světové války byli v  50. letech odsouzeni k trestu smrti a stali se první obětí komunistických monstrprocesů z řad studentů. V květnu a červnu uplyne 50 let od jejich tragické a nespravedlivé smrti. „Považujeme za důležité připomínat si mimořádnou odvahu a statečnost těchto mladých lidí, kteří za demokracii obětovali cenu nejvyšší a na které se téměř zapomnělo,“ komentoval udělení medaile in memoriam rektor Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Za Veleslava Wahla ocenění převzal Lukáš Viktora, tajemník České společnosti ornitologické. Žijící příbuzní Karla Bacílka a Borise Kovaříčka  se nemohli dostavit na dnešní zasedání,  pamětní medaile  jim bude předána při nejbližší vhodné příležitosti. (Životopisná data oceněných )


Karel Bacílek, ml., Boris Kovaříček, Veleslav Wahl

Zlatá pamětní medaile Univerzity Karlovy in memoriam „za statečnost a věrnost spravedlnosti a demokracii“KONTAKT A INFO PRO MÉDIA:

V případě jakýchkoli informací nás kontaktujte na níže uvedených číslech.

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.