8. dubna 2009

Ocenění za vynikající reprezentaci Univerzity Karlovy už podruhé

Oslavy 661. výročí Univerzity Karlovy se staly nejen důvodem k zamyšlení nad historickou i současnou úlohou této „dámy v nejlepších letech“, jak univerzitu ve svém slavnostním proslovu nazval rektor prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., ale i příležitostí k ocenění těch, kteří svou Alma mater vynikajícím způsobem reprezentují a přispívají k šíření jejího dobrého jména. Slavnost se konala 7. 4. 2009 v historických prostorách Karolina.

Cenu za tvůrčí počin, která je udělována za realizovaný patent, výjimečnou výstavu, odbornou časopiseckou či knižní publikaci nebo umělecké dílo, si letos odnesl tým z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty UK. Mgr. Robert Černý, Ph.D., Mgr. Vladimír Soukup a prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc., prezentovali v nejprestižnějším přírodovědeckém časopise Nature objev, který podstatným způsobem mění představy o vývojových mechanismech vzniku zubů. Tento objev zasluhuje pozornosti nejen proto, že zuby patří k nejdůležitějším společným znakům všech obratlovců a jsou základním zdrojem jejich evolučního úspěchu, ale i proto, že vývojové mechanismy provázející vznik zubů jsou v současné biologii vnímány jako obecný model vývoje celé řady dalších orgánových systémů tvořících těla obratlovců. (Nature Journal )

Axolotl, Autor: NATURE/V.SOUKUP/ARCHIV/ŠIMON/LN, převzato: http://www.lidovky.cz/axolotl-aneb-o-puvodu-zubu-d03-/ln_veda.asp?c=A080918_092307_ln_veda_mtr

Důkazem uznání provedeného výzkumu mezi odbornou veřejností je fakt, že publikace byla v Nature uvedena nezávislým komentářem tradičně věnovaným nejvýznamnějším příspěvkům čísla. Nezanedbatelná je i skutečnost, že náročné experimenty provedl Mgr. Vladimír Soukup v rámci své diplomové práce.

Cena za prezentaci je udělována rektorem Univerzity Karlovy za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření obrazu vnímání UK u široké veřejnosti. Letos si ji odnesl velmi mladý tým reprezentovaný PhDr. Petrem Blažkem, Ph.D., Patrikem Eichlerem a Mgr. Jakubem Jarešem za přípravu aktivit k připomenutí činu Jana Palacha. Na projektu se dále podíleli Mgr. Michala Benešová, Veronika Jáchimová a Viktor Portel. Studenti k lednovému výročí připravili výstavu Jan Palach '69 s dosud nepublikovanými materiály a stejnojmenný sborník doplněný DVD se šesticí filmů, které se k tématu Jana Palacha a jeho činu vztahují. K projektu provedli důkladný pramenný výzkum a snažili se i zachytit vývoj pohledu na události roku 1969. Výstava Jan Palach '69, kterou bylo možné zhlédnout v Křížové chodbě Karolina, v letošním roce poputuje i do dalších měst naší republiky.

Nová tradice udělování cen jednotlivcům či týmům univerzity napříč obory byla založena v roce 2008. První ocenění za počin obdržel doc. RNDr. David Vokrouhlický z Astronomického ústavu Matematicko-fyzikální fakulty, který v časopisu Nature publikoval nový pohled na teorii hromadného vyhynutí druhů na rozhraní druhohor a třetihor vlivem dopadu kosmického tělesa. Cenu za prezentaci získali v roce 2008 představitelé Českého egyptologického ústavu FF UK.

Oceněné projekty vám podrobněji představíme v některém z dalších článků.

(Lucie Kettnerová)


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.