16. června 2009

Osm dní pro Divadlo jazyků

Divadlo jazyků je celostátní setkání věnované vyučování cizích jazyků prostřednictvím divadla a dramatické výchovy. Součástí projektu je osmidenní divadelní přehlídka, konaná ve dnech 12. až 19. června 2009 v Divadle Na Prádle, a dvoudenní konference, která našla zázemí v budově Pedagogické fakulty UK. Divadelní přehlídku i konferenci spojuje jméno iniciátorky a organizátorky Mgr. Barbory Dočkalové, absolventky a nyní vyučující na katedře anglistiky PedF UK.

Barbora Dočkalová zvládla divadelní maratón, i když v září očekává přírůstek do rodiny

Jaký byl důvod pořádání Divadla jazyků?

Protože jsem v kontaktu s lidmi, kteří dělají školní přehlídky v různých městech, vyslyšela jsem jejich názory, že by bylo dobré uspořádat i přehlídku celorepublikovou. Myšlenka rozšíření již stávajících přehlídek a přidání konference měly tedy ukázat, že nejde jen o okrajovou záležitost, ale že se podobným aktivitám věnuje už hodně škol. Vloni jsme se na ZŠ Marjánka, která metodu dramatizace ve výuce cizích jazyků velmi podporuje, rozhodli takovýto velký projekt realizovat. Vůbec jsme netušili, co to bude obnášet, jestli to zvládneme a seženeme peníze. Následně jsem se odvážila oslovit i Pedagogickou fakultu a paní děkanka souhlasila, že fakulta se stane spolupořadatelem.

Na přehlídku se přihlásilo přes 20 škol a souborů z celé republiky, díky nimž zazněla z jeviště angličtina, němčina, francouzština, italština a také čeština jako cizí jazyk.Gymnázium Jana Nerudy předvedlo Sen noci svatojánské „v kostce“.

Vaše konference se nepodobá těm klasickým „akademickým“, neboť jste do jejího programu zapojili i účastníky...

V úvodu konference nejprve proběhla společná přednáška, kterou měl Dr. Manfred Schewe, vedoucí katedry německého jazyka na National University of Ireland, University College Cork, přední odborník v oblasti dramatické výchovy a divadla ve výuce cizích jazyků a redaktor dvoujazyčného on-line časopisu Scenario. Schewe dal konferenci teoretický začátek a přiblížil historický vývoj metodologie. Následně se účastníci podle zájmu rozdělili do dvou skupin, aby se mohli lépe zapojit do připravených interaktivních workshopů. Jejich tématem byly například poezie hrou, výuka gramatiky, dramatické hry s obrázkovými knížkami, dále jsme tam měli takový „lehký“ úvod do dramaterapie od Mgr. Lenky Fisherové, Mgr. Marie Kestřánková z Ústavu jazykové a odborné přípravy UK – studijního střediska Albertov hovořila o možnosti využití prvků z tvořivé dramatiky v hodinách češtiny pro cizince a ještě další a další zajímavé příspěvky zde zazněly.

Kdo byli posluchači konference?

Většinou učitelé, kteří učí angličtinu na různých typech škol. Někteří přijeli čistě ze zájmu, jiní měli své žáky na přehlídce a konferenci si k tomu „přibrali“. Celkem se jich sešlo asi 60, což pro nás bylo velké překvapení. My jsme jich čekali kolem 40, přece jen jsme si říkali, že je to první ročník konference a nebude se o ní ještě tolik vědět. Celá konference byla taková rodinná, konala se v jednom patře budovy Pedagogické fakulty v Celetné ulici. Účastníci si zejména pochvalovali, že program byl prakticky zaměřený.

Jak dlouho trvala příprava celé akce?

V podstatě jeden rok. A poslední dva měsíce byly opravdu hektické.

Dvě divadelní představení jste připravili i se studenty anglistiky Pedagogické fakulty UK...

V rámci předmětu Drama ve vyučování anglického jazyka, o jehož znovuobnovení na fakultě jsem se trochu zasadila, jsme první rok dělali se studenty jen vánoční pásmo a na konci roku připravili jednoaktovou hru. Studenty to velmi nadchlo a chtěli v hraní pokračovat, kurz byl ale pouze dvousemestrální. Tak se jich ujal kolega Jat Dhillon, kterého znali ze soustředění, a nacvičil s nimi Žebráckou operu Václava Havla v překladu Paula Wilsona. Tuto hru jsme vybrali proto, že jsme chtěli připravit již nějaké celovečerní představení a jako praktické nám přišlo zvolit českého autora v anglickém překladu, abychom zacílili i na skupinu rodilých mluvčí, kteří zde žijí a s českými autory jinak nemají moc příležitostí se seznámit. Letos předmět absolvovala nová skupina studentů, s nimiž jsem na konci semestru během čtyř týdnů nacvičila hru na základě filmu Absolvent. Připravili jsme ji takovým způsobem, aby všichni studenti byli stále na scéně a v replikách se střídali. Obě představení se velmi podařila a v sále bylo narváno.

Žebrácká opera v podání dramaklubu PedF UK „The Drama Queens“

Hru se studenty připravil Jat Dhillon

Plánujete přehlídku ve stávajícím rozsahu uspořádat i příští rok?

Přehlídku v tomto rozsahu určitě pořádat nebudeme, je to příliš časově náročné. I když teď už určitě víme lépe, jak na to. Zatím máme v plánu ji realizovat jednou za dva roky, možná zredukujeme i počet dní, kdy se koná. Příprava konference nás tolik nezatížila, neboť nám s ní organizačně značně pomohl Cambridge University Press. Alespoň jednodenní konferenci za rok doufám uděláme...

(Lucie Kettnerová)
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.