16. října 2009

Soutěž Věda je krásná má vítěze

Soutěž Věda je krásná vypsal pro zaměstnance a studenty Přírodovědecké fakulty UK v Praze její děkan. Smyslem soutěže bylo ukázat, že jako vedlejší produkty vědecké činnosti vznikají artefakty s vysokou estetickou hodnotou.

Do prvního ročníku soutěže Věda je krásná bylo zasláno celkem 264 prací od 47 autorů. Nejvyšší konkurence byla v sekci mikrofotografie (115 prací), nejméně byla obsazena kategorie fotografická dokumentace výuky (pouhé 2 práce). Tato kategorie proto nakonec nebyla hodnocena.

Porota ve složení RNDr. Jana Šrotová (šéfredaktorka časopisu Živa ), RNDr. Pavel Hošek (grafik a redaktor časopisu Vesmír ), Ing. Ivo Lukeš (ředitel mikroskopické divize firmy Olympus v ČR), RNDr. Michal Fokt (fotograf) a doc.RNDr. Jan Černý, PhD. (proděkan PřF pro vědu, vnější vztahy a celoživotní vzdělávání ) vybrala po několika kolech selekce a diskusí 12 prací, které byly navrženy k ocenění na prvních třech místech ve čtyřech hodnocených kategoriích.

Komise vybrala také dalších 19 prací, které navrhla zařadit do připravované výstavy jejíž vernisáž proběhne 6. listopadu 2009, v den konání Fakultní vědecké konference.

Porotci se shodli na tom, že kvalita a počet zaslaných prací předčila jejich očekávání, vyjádřili optimismus směrem k budoucnosti soutěže v budoucích letech a ochotu i nadále se hodnocení účastnit.

VÝSLEDKY SOUTEŽE „VĚDA JE KRÁSNÁ 2009“

Kategorie: Vědecká ilustrace

1.místo, Karel Cettl, Praktická geobiologie 2. ročník

Kočka divoká (Felis silvestris) kresba tužkou

2. místo, RNDr. Pavel Hulva, Katedra zoologie

Želvuška. Kresba podle fotografie z elektronového mikroskopu.

3. místo, Bc. Lucie Čermáková, Teoretická a evoluční biologie (Katedra filosofie a dějin přírodních věd)

Hylinobatrachium bergeri Cannatella

Kategorie: Vědecká fotografie makroobjektů

RNDr. Martin Černý, Ph.D., Katedra ekologie

"Let vážky" 10 snímků samce šídla rákosního (Aeshna affinis) pořízených v cca 3 vteřinách. Je na nich vidět mj. jak si rovná nohy ("zatahuje podvozek") nebo jak střídá dle potřeby protiběžný pohyb křídel s pohybem s pohybem souběžným (snímky 263-269 protiběžný, 271-272 souběžný, 273-274 protiběžný).

RNDr. Martin Košťák, Ph.D , Ústav geologie a paleontologie PřF UK

Lebka Pterosaura Jura Solnhofen

RNDr. Silvie Kučerová, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Zrcadlo, pověz, jsem nejkrásnější?“ – kostel ve vsi Vidhostice u Vroutku pobořený v důsledku havarijního stavu a průjezdu těžké techniky, fotodokumentace stavu fyzického prostředí, hospodářsky slabá periferní oblast postižená odsunem českých Němců po 2. světové válce, modelové území grantového projektu.

Kategorie: Modelování struktur

1. místo, F. Uhlik, Katedra 260

Excited state wavefunction

2. místo, RNDr. Václav Martínek, PhD.Katedra biochemie a Katedra učitelství a didaktiky chemie

Řez modelem křenové peroxidasy znázorněné formou sekundární struktury i jako povrch přístupný pro solvent a zbarvený dle hloubky kavity.

3. místo, Mgr. Antonín Brož, PGS, program Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Fluorescenčí snímek lidské mesenchymální buňky adherující na umělý povrch s nanokrystalických diamantů. Snímek byl pořízen na konfokálním mikroskopu a následně dekonvulován a vyrenderován (vystínován)pro větší plastičnost za pomoci počítačového softwaru.

Kategorie: Fotografická dokumentace výuky - nehodnoceno

Kategorie: Vědecká mikrofotografie

Absolutní vítěz a 1. místo v kategorii, Bc. Petr Jan Juračka, Katedra ekologie PřF UK

Bosmina. Běžný drobný korýš nosatička (Bosmina longirostris) z ventrálního pohledu. Nosatičky získaly své jméno podle typicky protaženého prvního páru tykadel.

2. místo, Mgr. Jovana Sádlová, PhD., Katedra parazitologie

Erupce I- Leishmanie se přeměnily z amastigotních stádií (bez bičíku) na promastigoty opatřené bičíkem, tudíž schopné cíleného pohybu, a nyní opouštějí peritrofickou matrix. Zde byl tento proces urychlen umělým protržením.

3. místo, Mgr. Anna Kynčlová (studijní obor botanika - zaměření algologie)

Dvě šupiny zlativky druhu Synura sphagnicola.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.