Padesát let čekání, než bude líp. Radim Palouš slaví pětaosmdesátiny

4. listopadu 2009

6. listopadu oslaví významné životní jubileum Radim Palouš, první polistopadový rektor Univerzity Karlovy. Jeho Alma mater také byla mezi prvními gratulanty a na počest svého emeritního rektora uspořádala dnes ve Vlasteneckém sále Karolina přátelské komorní setkání. Sešli se zde především jeho následovníci ve funkci rektorů Univerzity Karlovy, současní prorektoři, děkani fakult a především jeho kolegové pedagogové, historici, filozofové, jeho přátelé a další hosté.

Přítomné přivítal současný rektor UK prof. Václav Hampl: „Je příznačné a svým způsobem symbolické, že Tvoje osobní životní jubileum je ukotveno právě v tomto čase. V těchto symbolických dnech, kdy se chystáme vzpomenout i na naše společné výročí v mnohém složitých, ale nekonečně drahocenných prvních svobodných dvaceti let novodobé historie naší společnosti, naší univerzity - nás všech. Je vcelku přirozené, že osudy člověka a jeho doby se prolínají. Ale jen málokomu se – tak jako Tobě – podařilo tuto dobu a tuto univerzitu tak výrazně ovlivnit a svůj, její i náš osud naplnit novým obsahem. Jen ten, kdo byl čistý, nepoznamenaný, pevný a poučený, se tehdy mohl postavit do čela nemocnou dobou poznamenané univerzity a vtisknout jí novou tvář. Tvoje místo bylo a vždy bude na tomto složitém počátku. Je to místo novodobého otce zakladatele, který dokázat jít za svojí vizí a získat pro ni ostatní. Je to místo otce, který má právě teď narozeniny. A tak Ti přeji za sebe i za Tvoji vděčnou a stále dospělejší univerzitu jen všechno dobré, vlídné, rovné, zdravé a přátelské. Přeji Ti, abys to nalézal v myšlenkách, skutcích i lidech, kteří Tě obklopují. Přeji nám, aby právě toto, tak jako dosud, žilo a pramenilo z Tebe. Jestliže je dnes Univerzita Karlova sebevědomá, nepřehlédnutelná, nezávislá a svobodná, pak je to zcela jistě i proto, že jsi jí vštěpoval, jak právě toto je nezbytné, nepřekročitelné a nedotknutelné. A vždy Ti bylo pozorně nasloucháno - nepochybně i proto, že Ty sám jsi také takový. Buď tu s námi, milý příteli, právě takový ještě spoustu dalších plodných a inspirativních let. Buď tu s námi, protože s Tebou chceme psát další pokračování nových dějin naší univerzity. Protože Tě potřebujeme a vážíme si Tě – protože Tě máme rádi.“

Slova, která zazněla na oslavě narozenin prof. Radima Palouše, se pohybovala v křehkých dimenzích osobního vzpomínání, filozofické rozpravy a citlivého zakoušení duchovní blízkosti. „Že končí někdy život happyendem, to jsem nikdy netušil. A pravím, že ten můj, zatím, happyendem končí,“ řekl přítomným s temperamentem sobě vlastním prof. Palouš. Jeho největší poděkování v promluvě plné osobních vzpomínek, které nedokáže zachytit žádný oficiální životopis, ale patřilo jeho manželce a jeho rodině.

rektorský portrét Radima Palouše v předsálí Vlasteneckého sálu

Pětaosmdesátiletý pražský rodák Prof. PhDr. Radim Palouš, Dr. h. c. mult., (*6. listopadu 1924), český filosof, pedagog a komeniolog, mluvčí Charty 77 a v letech 1990–1994 rektor Univerzity Karlovy, se narodil v rodině novináře a aktivního sportovce. Absolvoval filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (r. 1948 - obor filosofie, kde byl žákem prof. Jana Patočky. Jeho rigorózní práce byla na téma Masarykovo filosofické mládí. Dále absolvoval přírodovědeckou fakultu Vysoké školy pedagogické (obor chemie). Působil jako středoškolský profesor a v roce 1957 obsadil na základě konkursu místo asistenta analytické chemie. V šedesátých letech se postupně mohl vracet k filosofii. Získal titul kandidáta věd (CSc.) a v roce 1967 byl jmenován docentem (habilitační práce: Škola moderního věku) a roku 1990 pak vysokoškolským profesorem.

Účastnil se a také sám organizoval ilegální filosofické semináře a působil jako editor samizdatových publikací (např. Nové cesty myšlení). Za svou činnost (od počátku signatářem Charty 77 a v období 1982 - 3 její mluvčí) byl komunistickým režimem persekvován. V roce 1989 byl jedním z organizátorů listopadového převratu. Od ledna 1990 do února 1994 byl rektorem Karlovy univerzity.

Prof. Radim Palouš přednášel na mnoha univerzitách v zahraničí. Je doktorem honoris causa na univerzitách v řadě evropských zemí (Krakov 1991, Lichtenstein 1991, York 1992, Edinburgh 1993), v USA (Pittsburg 1990, Omaha 1990, Betlehem 1992) a v Asii (Soul 1993). Dostal Cenu ČSAV za edici souboru Patočkových komenian (Praha 1990) a mezinárodní Komenského cenu (Scheidegger Price, Holandsko 1992). Je čestným členem řady organizací doma i v cizině, byl odměněn několika čestnými uznáními (např. zlatou medailí UK), v r. 2008 mu byl rektorem na Univerzitě Pardubice udělen čestný doktorát za mimořádný přínos v rozvoji oboru filosofie a filosofie výchovy .

Vědecky pracoval nejprve v chemii (analytická chemie) a v didaktice výuky chemie. Příspěvky z těchto oblastí publikoval v l. 1958–75 např. v časopisech Přírodní vědy ve škole, Chemické listy, Jednotná škola, Učební pomůcky ve škole a osvětě, Odborná výchova, a také v řadě domácích i zahraničních sborníků. V 60. letech se postupně s politickým uvolňováním společenských poměrů vracel k filozofii se zaměřením na filozofii výchovy. Jakožto Patočkův žák vychází z fenomenologie. Zdůrazňuje celostní pojetí dějinných věků v rámci příběhu „svět“; věk po poslední etapě eurověku, totiž po novověku, nazývá světověkem, v němž edukační aspekty jsou na předním místě. Edukací potom rozumí vý-chovu, totiž vyvádění z insistence do ek-sistence, která neznamená totální zmocňování, nýbrž odpovědnou spoluúčast, v čemž se snaží sledovat základní filozofické ladění J. A. Komenského v duchu jeho emendace obracející se k Bohu: proti totalismu staví holismus.

Publikoval přes 300 prací - mezi knižními tituly např. Škola stáří, Čas výchovy, Světověk, Dopisy kmotřenci, Komenského Boží svět, Česká zkušenost, Rokování o roku, Osobnost a komunikace, Totalismus a holismus, Ars Docendi, Dobrodružství pobytu vezdejšího (rozhovory s J. Beránkem) a mnohé další.

Rozhovor s Radimem Paloušem vyjde v připravovaném čísle časopisu Forum.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.