Gaudeamus Igitur/Radujme se tedy, dokud jsme mladí. Studentská komora Rady vysokých škol uctila památku smrti Jana Opletala a Václava Sedláčka

Poněkud stranou zájmu médií i veřejnosti zůstal druhý vzpomínkový obřad, kterým si studenti připomněli svého zavražděného kolegu, posluchače lékařské fakulty UK Jana Opletala. Uskutečnil se hodinu po hlavních oslavách výročí 17. listopadu u Hlávkovy koleje, kde se sešli nejvýznamnější představitelé státu, zástupci diplomatických sborů, univerzit, Hlavního města Prahy, církví, armády a množství novinářů. Komorní vzpomínka u pomníku Jana Opletala a Václava Sedláčka na zdi v Žitné ulici se odehrála za přítomnosti ani ne dvacítky lidí. Studenty přišel svou účastí podpořit rektor Univerzity Karlovy Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., prorektor Českého vysokého učení technického v Praze Prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc., členové Českého svazu bojovníků za svobodu, několik kolegů-studentů a pár náhodných chodců.

A byla to škoda, protože právě tady byl počátek všeho. Zde u této zdi se 17. listopadu 1939 stala tragédie, která předznamenala události, jejichž následky si nikdo nedovedl představit a které přetrvaly po dalších sedmdesát let. Právě tady byl zabil učeň Václav Sedláček a smrtelně postřelen Jan Opletal.

“Dnes žijeme ve společnosti, která se vyznačuje zřejmě největší mírou svobody, jakou jsme kdy v českých zemích mohli zažít,” zahájil pietní setkání Mgr. Miroslav Jašurek, předseda Studentské komory Rady vysokých škol. „To však neznamená, že odvaha, kterou projevil Jan Opletal a stovky dalších, jejichž jména již neznáme nebo je historie ani nezachovala, je něčím zastaralým či dokonce zbytečným. Moderní společnosti jsou složité a také veřejný prostor, který ke svému životu potřebují, je velice komplexní, různorodý a je často velmi těžké se v něm vyznat. Můžeme pak snadno propadnout dojmu, že hlas a aktivita jednotlivce jsou něčím, co je nevýznamné, co nemůže nic změnit – jednoduše řečeno, můžeme se stát lhostejnými vůči tomu, co se děje kolem nás, protože přece – “stejně se nic nezmění”. Jsem přesvědčen, že právě studentky a studenti vysokých škol byli těmi, kdo bojovali proti lhostejnosti, kdo znovu a znovu upozorňovali na to, že lhostejnost ke světu kolem nás končí ztrátou právě té svobody, která nám umožňuje onen “luxus” volit si vlastní způsob života. A to je také důvod, proč Studentská komora iniciovala a opakovaně pořádá dnešní shromáždění.”

Mgr. Miroslav Jašurek, předseda Studentské komory Rady vysokých škol

Jako první iniciační krok k dnešní svobodě vidí události 17. listopadu 1939 a 1989 prorektor ČVUT Prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc. a také celý jeho proslov byl nasměrován do budoucnosti: „Záleží především na vás, současných studentech, jestli se vydáme cestou vzdělanosti, moderních technologií a moudrého spravování země, nebo jestli se staneme montážní dílnou. Přál bych si, abyste se věnovali co nejvíce studiu a vzdělání, protože vy jste budoucností a nadějí země, na vás záleží, jaké zaujmeme místo ve sjednocující se Evropě.“

Prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc., prorektor ČVUT v Praze

Prof. Václav Hampl měl dle svých slov připravenu jinou řeč, ale „... pro toto komorní milé setkání zvolím méně oficiální tón. Věřím ve význam a sílu symbolů, událostí, dat a míst, protože v sobě koncentrují hodnoty, které jsou pro dnešní dobu tak důležité. Smrt Václava Sedláčka, Jana Opletala a mnoha dalších a události, které se staly o padesát let později, jsou důležité především kvůli vám, jsou symbolem hodnoty svobody a demokracie, které jsou nám všem drahé. Mám porozumění i pro studenty, kteří využili svobody tu dnes nebýt, odjet a udělat si volný den sami pro sebe. Takovou možnost svobodného rozhodnutí ´někde nebýt´ moje generace v době svých studií neměla. Vynaložme proto co největší úsilí o trvalou svobodu. Oběti, které přinesli ti před vámi, si to zaslouží."

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy

Vzpomínkový obřad byl zakončen kladením věnců k pamětní desce Václava Sedláčka a Jana Opletala. Za Studentskou komoru Rady vysokých škol je nesly mladé ženy ve slavnostních uniformách. Kvarteto lesních rohů poté zahrálo československou hymnu v původní podobě, tedy i se slovenskou částí, a pietní setkání zakončilo studentskou hymnou Gaudeamus Igitur.

pomník Jana Opletala a Václava Sedláčka, ul. Žitná, Praha 2, 17. listopadu 2009

plné znění projevu Mgr. Miroslava Jašurka

(Marie Kohoutová)
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.