Fotbal není jen hra, je za tím mnohem víc. Prof. Jiří Dvořák byl oceněn pamětní medailí Univerzity Karlovy

20. listopadu 2009

Prof. Dr. med. Jiří Dvořák s chotí, rektorem UK Prof. RNDr. Václavem Hamplem, DrSc., Doc. MUDr. Bohuslavem Svobodou, CSc., děkanem 3. LF UK, a fotbalistou Pavlem Nedvědem

Za významný přínos v oblasti neurologie a sportovní medicíny byl dnes oceněn pamětní medailí Univerzity Karlovy Prof. Dr. med. Jiří Dvořák. Jiří Dvořák, předseda zdravotní komise FIFA a profesor University v Zürichu, je bývalým studentem Fakulty všeobecného lékařství UK. Pamětní medaile mu byla udělena na návrh 3. lékařské fakulty UK.

Takové předání pamětní medaile Univerzita Karlova už dlouho nepamatuje nebo ho spíš ještě nezažila. Prostředí akademických titulů a slavnostních oficialit koncentrovaných v předsálí Vlasteneckého sálu, kde se předání medaile odehrávalo, s příchodem profesora Jiřího Dvořáka okamžitě ovládl sportovní duch, živá bezprostřednost a aktivita. Sportovec tělem i duší prof. Dvořák s poděkováním a očividným dojetím převzal medaili a aby získal čas k ovládnutí emocí, sám a téměř beze slova předal rektorovi prof. Václavu Hamplovi dar – fotbalový míč, umělecký kousek sám o sobě, s vyrytým jménem prof. Hampla podepsaný prezidentem Fotbalové federace FIFA Josephem Blattererm a jménem svým. Je to oficiální podoba míče, se kterým se bude hrát mistrovství světa v Jižní Africe.

Dále tlumočil panu rektorovi UK i celé univerzitě pozdrav prezidenta Blattera a předal mu vlajku FIFA. „Skutečně děkuji za tuto poctu. S Univerzitou Karlovou jsem začal intenzivně spolupracovat hned po roce 1989 a vždy jsem se snažil přivézt do Prahy a předat vše, co jsem uměl, co se mi za ta léta podařilo vybádat, všechny kontakty, které jsem měl, zapojit do spolupráce své žáky a předat také veškerý archiv, který máme ve Švýcarsku a na Fotbalové federaci. Pan Blatter, který vždy podporoval vědu ve sportovní medicíně, mi v r. 1994 zadal úkol, co by věda mohla udělat pro fotbal, aby byl čistší a byl dobrou fyzickou aktivitou. I proto, jako poděkování za jeho důvěru a podporu, je tato pocta pro mě důležitá. Vám, pane rektore, bych věnoval tento svazek. Je to jakési summary vědeckých prací o fotbale, spíš můj deník vědecké práce ve fotbale, 126 textů vzniklých často ve spolupráci s fotbalisty, a doufám, že je jako vědec oceníte. Jako neurolog a vědec jsem se snažil ukázat, že fotbal není jen hra, je za tím mnohem víc, a že vzdělání a věda o sportu je něco velmi důležitého.“

Proč zaujal prof. Dvořáka právě fotbal a nikoli třeba hokej nebo atletika, prostě jiný sport? „Byla to spíš náhoda,“ odpověděl prof. Dvořák, „protože prezident fotbalového svazu pan Blatter byl můj pacient a jednou se mě zeptal, jestli bych část své vědecké aktivity nemohl věnovat fotbalu. A z toho vznikl velice intenzivní vztah jak odborný, mezi mou lékařskou specializací a fotbalem, tak trvalé přátelství mezi mnou a prezidentem Blatterem.“ A jestlipak fotbal sám hraje a jak je na tom se sportem vůbec? Byla to zbytečná otázka, aktivita z něj přímo srší. „Jako mladý kluk jsem hrál fotbal, celý život dělám fůru sportů. Sportovat se musí.“

Prof. Dr. med. Jiří Dvořák s fotbalistou Pavlem Nedvědem

další informace zde

životopis prof. Jiřího Dvořáka

(Marie Kohoutová)
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.