Jiný pohled na Káhiru. Český egyptologický ústav FF UK slaví padesát let založení výstavou

31. prosince 2009

Jiný pohled na Káhiru prostřednictvím několika desítek fotografických obrazů Jana Brodského nabízí výstava, kterou v předvánoční době otevřel Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Výstava nazvaná „Káhira, skrytý půvab islámské architektury,“ která v Karolinu na Ovocném trhu v Praze potrvá do 14. února 2010, je připomínkou 50. výročí otevření stálého pracoviště Českého egyptologického ústavu v Káhiře a její autorkou je pracovnice ČEgÚ Hana Benešovská.

MgA. Jan Brodský, absolvent oboru umělecká fotografie Filmové fakulty Akademie múzických umění v Praze v ateliéru prof. Jána Šmoka, se ve své tvorbě i teoretických pracích zabývá vývojem a kompozicí fotografického obrazu se zvláštním zřetelem k architektuře. Zde nabízená kolekce černobílých fotografických obrazů není ukázkou velkoformátových fotografií v obvyklém slova smyslu, Brodského fotografické obrazy vznikají přenesením digitálně nasnímaného a dále upravovaného obrazu na plátno, které svou povrchovou strukturou přenesený obraz jemně rozpije a změkčí ostré kontrasty hran a přechodů světla. Výsledná lehce zrnitá podoba architektonických objektů se pak vynořuje z měkkého šera v tlumených konturách šedobílé a šedočerné a upoutá divákovu pozornost tichou, téměř snovou atmosférou, na hony vzdálenou skutečné orientální barvitosti a živému ruchu káhirského velkoměsta.

Hana Benešovská, Český egyptologický ústav FF UK

fotograf MgA. Jan Brodský

Výstava Hany Benešovské a Jana Brodského představuje koptskou, křesťanskou a islámskou architekturu Káhiry, věnuje pozornost procesu vývoje jejich funkce, stylu a vnější i vnitřní výzdoby památek. Na hluboké spojení sakrální architektury s všedním životem obyvatel města však víc než co jiného upozorňuje sama metoda Brodského práce s fotografickým obrazem, kdy jeho objektiv citlivě zachycuje historické domy a památky a lidské postavy a dění kolem nich. Obrazy doplňují informační panely vysvětlující typologii představených staveb Káhiry s plány a půdorysy vybraných objektů. Samostatná část výstavy je věnována detailům káhirské architektury a technologiím a materiálům jejich zpracování – lité a kované mříže, štuky a mozaika, která má ve světě arabského umění významné postavení a předlouhou tradici. Malou ukázkou uměleckého řemesla arabského světa je turecká holba z 16. století z polévané keramiky s dýnkem a víkem z leštěné mědi, malovaná kobaltem a hlinkou, zdobená frity s plastickým reliéfem rostlinných motivů, a syrské vykuřovadlo z bronzu ze 13. století tauzované zlatem a stříbrem. Tuto mini kolekci doplňují dvě vázy ze zeleného skla zdobené hutními nálepy. Exponáty jsou ze zápůjček Národní galerie v Praze.

vykuřovadlo z bronzu, Sýrie, 13. století


holba, polévaná keramika, Turecko, 16. století

Kolekce pro tuto výstavu vznikala v průběhu roku 2009, ale spolupráce fotografa Jana Brodského s Českým egyptologickým ústavem není jeho první, v letech 1985 – 89 byl fotografem Českého, tehdy ještě Československého egyptologického ústavu v Praze a v Káhiře, se kterým obnovil spolupráci v roce 2004. Podílel se na vzniku odborných publikací pro nakladatelství Slovart, pro které fotografoval koptskou a islámskou architekturu v Egyptě, v letech 2005 – 2009 vytvořil soubor fotografií královských soch Staré říše z Egyptského muzea v Káhiře a kolekci fotografií káhirské islámské středověké architektury. Je autorem řady odborných a uměleckých fotografických publikací, spolupracuje s předními českými i zahraničními muzei a galeriemi, pedagogicky působil na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Hana Benešovská, ČEgÚ FF UK, autorka výstavy a spoluautorka publikace „Káhira, architektura a umění islámského velkoměsta“

U příležitosti otevření výstavy byla zároveň prezentována publikace "Káhira, architektura a umění islámského velkoměsta" autorů Hany Benešovské, Štěpána Macháčka a Hany Novákové, která je nejnovější odbornou studií tohoto tématu v českých zemích za posledních několik desítek let. Obě díla – výstava i kniha – jsou spolu těsně propojeny. Autory fotografií v této publikaci jsou Jan Brodský, Hana Benešovská, Martin Frouz a další. Publikace vychází jako výstup výzkumného záměru "Výzkum civilizace starého Egypta," který umožnil rozšíření aktivit ústavu také na objekty týkající se koptského a islámského období egyptských dějin. Projekt je finančně podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

děkan Filozofické fakulty UK PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. zahajuje výstavu

výstavu svou přítomností podpořil rektor UK prof. Václav Hampl

Výstava návštěvníky rovněž seznamuje se založením a činností Českého egyptologického ústavu FF UK v Káhiře, jehož otevření jako stálého odborného pracoviště v egyptské metropoli před padesáti lety bylo vyjádřením uznání výjimečných výsledků badatelské práce ČEgÚ a světového renomé české egyptologie.

Křížová chodba Karolina, 21. 12. 2009, výstava "Káhira, skrytý půvab islámské architektury"

Rozhovoru s kurátorkou výstavy Mgr. Hanou Benešovskou "Přemýšlení v šedé barvě. Složitý svět a život káhirské architektury" čtěte zde

(Marie Kohoutová)

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.