Jiný pohled na Káhiru. Český egyptologický ústav FF UK slaví padesát let založení výstavou


Jiný pohled na Káhiru prostřednictvím několika desítek fotografických obrazů Jana Brodského nabízí výstava, kterou v předvánoční době otevřel Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Výstava nazvaná „Káhira, skrytý půvab islámské architektury,“ která v Karolinu na Ovocném trhu v Praze potrvá do 14. února 2010, je připomínkou 50. výročí otevření stálého pracoviště Českého egyptologického ústavu v Káhiře a její autorkou je pracovnice ČEgÚ Hana Benešovská.

MgA. Jan Brodský, absolvent oboru umělecká fotografie Filmové fakulty Akademie múzických umění v Praze v ateliéru prof. Jána Šmoka, se ve své tvorbě i teoretických pracích zabývá vývojem a kompozicí fotografického obrazu se zvláštním zřetelem k architektuře. Zde nabízená kolekce černobílých fotografických obrazů není ukázkou velkoformátových fotografií v obvyklém slova smyslu, Brodského fotografické obrazy vznikají přenesením digitálně nasnímaného a dále upravovaného obrazu na plátno, které svou povrchovou strukturou přenesený obraz jemně rozpije a změkčí ostré kontrasty hran a přechodů světla. Výsledná lehce zrnitá podoba architektonických objektů se pak vynořuje z měkkého šera v tlumených konturách šedobílé a šedočerné a upoutá divákovu pozornost tichou, téměř snovou atmosférou, na hony vzdálenou skutečné orientální barvitosti a živému ruchu káhirského velkoměsta.

Hana Benešovská, Český egyptologický ústav FF UK

fotograf MgA. Jan Brodský

Výstava Hany Benešovské a Jana Brodského představuje koptskou, křesťanskou a islámskou architekturu Káhiry, věnuje pozornost procesu vývoje jejich funkce, stylu a vnější i vnitřní výzdoby památek. Na hluboké spojení sakrální architektury s všedním životem obyvatel města však víc než co jiného upozorňuje sama metoda Brodského práce s fotografickým obrazem, kdy jeho objektiv citlivě zachycuje historické domy a památky a lidské postavy a dění kolem nich. Obrazy doplňují informační panely vysvětlující typologii představených staveb Káhiry s plány a půdorysy vybraných objektů. Samostatná část výstavy je věnována detailům káhirské architektury a technologiím a materiálům jejich zpracování – lité a kované mříže, štuky a mozaika, která má ve světě arabského umění významné postavení a předlouhou tradici. Malou ukázkou uměleckého řemesla arabského světa je turecká holba z 16. století z polévané keramiky s dýnkem a víkem z leštěné mědi, malovaná kobaltem a hlinkou, zdobená frity s plastickým reliéfem rostlinných motivů, a syrské vykuřovadlo z bronzu ze 13. století tauzované zlatem a stříbrem. Tuto mini kolekci doplňují dvě vázy ze zeleného skla zdobené hutními nálepy. Exponáty jsou ze zápůjček Národní galerie v Praze.

vykuřovadlo z bronzu, Sýrie, 13. století


holba, polévaná keramika, Turecko, 16. století

Kolekce pro tuto výstavu vznikala v průběhu roku 2009, ale spolupráce fotografa Jana Brodského s Českým egyptologickým ústavem není jeho první, v letech 1985 – 89 byl fotografem Českého, tehdy ještě Československého egyptologického ústavu v Praze a v Káhiře, se kterým obnovil spolupráci v roce 2004. Podílel se na vzniku odborných publikací pro nakladatelství Slovart, pro které fotografoval koptskou a islámskou architekturu v Egyptě, v letech 2005 – 2009 vytvořil soubor fotografií královských soch Staré říše z Egyptského muzea v Káhiře a kolekci fotografií káhirské islámské středověké architektury. Je autorem řady odborných a uměleckých fotografických publikací, spolupracuje s předními českými i zahraničními muzei a galeriemi, pedagogicky působil na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Hana Benešovská, ČEgÚ FF UK, autorka výstavy a spoluautorka publikace „Káhira, architektura a umění islámského velkoměsta“

U příležitosti otevření výstavy byla zároveň prezentována publikace "Káhira, architektura a umění islámského velkoměsta" autorů Hany Benešovské, Štěpána Macháčka a Hany Novákové, která je nejnovější odbornou studií tohoto tématu v českých zemích za posledních několik desítek let. Obě díla – výstava i kniha – jsou spolu těsně propojeny. Autory fotografií v této publikaci jsou Jan Brodský, Hana Benešovská, Martin Frouz a další. Publikace vychází jako výstup výzkumného záměru "Výzkum civilizace starého Egypta," který umožnil rozšíření aktivit ústavu také na objekty týkající se koptského a islámského období egyptských dějin. Projekt je finančně podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

děkan Filozofické fakulty UK PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. zahajuje výstavu

výstavu svou přítomností podpořil rektor UK prof. Václav Hampl

Výstava návštěvníky rovněž seznamuje se založením a činností Českého egyptologického ústavu FF UK v Káhiře, jehož otevření jako stálého odborného pracoviště v egyptské metropoli před padesáti lety bylo vyjádřením uznání výjimečných výsledků badatelské práce ČEgÚ a světového renomé české egyptologie.

Křížová chodba Karolina, 21. 12. 2009, výstava "Káhira, skrytý půvab islámské architektury"

Rozhovoru s kurátorkou výstavy Mgr. Hanou Benešovskou "Přemýšlení v šedé barvě. Složitý svět a život káhirské architektury" čtěte zde

(Marie Kohoutová)

Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Charakteristické trojúhelníkové průčelí s československým státním znakem a nápisem Universita Karlova zdobí budovu Právnické fakulty UK od samého počátku. Dominanta vltavského nábřeží přestála obsazení nacisty i ničivou povodeň roku 2002.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.