Profesor Walter Pape čestným doktorem Univerzity Karlovy

8. dubna 2010


Čestný doktorát filozofických věd převzal 7. dubna 2010 přední evropský germanista a literární vědec, profesor Univerzity v Kolíně nad Rýnem Walter Pape. Promotor prof. Zdeněk Beneš předal titulu doktor honoris causa Waltru Papemu za jeho příspěvek k prohlubování česko-německých vztahů v oblasti kultury, vědy a vzdělávání. Udělení titulu bylo součástí oslav 662. výročí založení Univerzity Karlovy.


Waltre Pape si jako téma přednášky zvolil jazyk, jako médium literatury. Přední germanista se věnoval i problematice vztahu mezi skutečným a jazykovým světem: „..znakový systém svádí člověka z cesty jenom tehdy, jestliže věří v pevnou relaci mezi znakem a denotátem. Literatura a jazyk v to slepě věřit nesmí, i když ve všední den je této víry zapotřebí, abychom mohli přežít.“


Posluchačům přiblížil problematiku obraznosti jazyka a metafory i na příkladu poznámek a korespondence Franze Kafky, který např. napsal: „Skoro žádné slovo, které napíšu, se nehodí ke druhému, slyším, jak se souhlásky vzájemně nelibě dřou a samohlásky k tomu zpívají jako černoši na výstavě.“1


Prof. Dr. Walter Pape se narodil v roce 1945 v Magdeburgu. Vystudoval germanistiku, anglistiku a politické vědy na univerzitě v Heidelbergu. V roce 1972 získal doktorát a o osm let později se habilitoval. Jeho vědecká dráha je spjata především s Univerzitou v Kolíně nad Rýnem, kde byl v roce 1988 jmenován profesorem a v letech 1997 až 2003 vedl Filozofickou fakultu. Působil rovněž na kalifornské univerzitě (University of California, San Diego – Santa Barbara, 1983 a 1985) jako hostující profesor. Profesor Pape se v roce 2000 stal akademickým senátorem pověřeným rozvíjením kontaktů mezi Univerzitou v Kolíně a Univerzitou Karlovou v Praze.


Spektrum vědeckého zájmu profesora Papeho je velmi široké: kromě literatury v období evropského osvícenství a romantismu se zabývá románovou tvorbou 19. a 20. století. Je předním odborníkem na oblast teorie komedie a komické literatury a politické lyriky. V jeho rozsáhlé publikační činnosti nalezneme monografie o Wilhelmu Buschovi, Joachimu Ringelnatzovi a řadu publikací věnovaných dílům heidelberského a berlínského romantismu. Profesor Pape je vydavatelem edičních řad jako např. European Cultures. Studies in Literature and the Arts v nakladatelství Walter de Gruyter, Berlin, New York.

P.K.Poznámka:

115.XII 10Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.