5. května 2010

Průzkum: lidé netuší, proč kuřáci umírají


Více než dvě třetiny lidí netuší, jaká je skutečná nejčastější příčina úmrtí v důsledku kouření. Vyplývá to z průzkumu, který v březnu provedli studenti 1. lékařské fakulty v Praze. Na důsledky kouření zemře ročně v České republice přibližně 18 tisíc lidí.


Plicní onemocnění jako nejčastější důvod smrti v souvislosti s kouřením označilo celých 69 procent dotázaných ve výzkumu studentů 5. ročníku. Správnou odpověď - kardiovaskulární onemocnění uvedlo pouze 27 procent respondentů. Kouření způsobuje zhruba 15 % všech onemocnění srdce a cév, na které v současné době umírá 53 procent lidí v ČR.

Zatímco tato zdravotní rizika si veřejnost s kouřením spojuje, některá, jako karcinom děložního čípku a nádorová onemocnění jater a pankreatu, si v souvislosti s následky kouření nevybavil téměř nikdo z oslovených.

Provedený výzkum rovněž potvrdil očekávání studentů, že veřejnost nemá dostatečné povědomí o složení cigaretového kouře. Největší počet respondentů jmenoval pouze dvě látky z více než 4000 chemikálií, které cigaretový kouř obsahuje. Nejčastěji dotazovaní uváděli dehet a nikotin.

Tato skutečnost je alarmující, protože ve skupině 300 náhodně oslovených měla více jak polovina respondentů středoškolské vzdělání a 28% mělo vysokoškolské vzdělání. Největší zastoupení měla skupina ve věkovém rozmezí 20-29 let. Nadprůměrnou informovanost  o dopadu kouření na zdraví nebylo možné vysledovat ani u druhé největší věkové skupiny - mezi 30. a 49. rokem. U kuřáků ve středním věku se totiž vyskytuje infarkt 5x častěji, než u nekuřáků.


Počet kuřáků a nekuřáků v dotazovaném vzorku - 48 procent nekuřáků, 19 procent bývalých kuřáků a 33 procent kuřáků - téměř odpovídal průměrům uváděným Státním zdravotním ústavem pro Českou republiku - kuřáci 30%, nekuřáci 58% a bývalý kuřáci 12%


Na průzkumu se pod vedením MUDr. Evy Králíkové podíleli:


Jana Blahová, Pavla Foltová, Markéta Jalůvková, Eva Krejčí, Hana Mrázková, Katarína Pálková, Ivana Sauerová, Barbora Sitárová, Alena Svobodová a Pavel Škrha


Od 1.1. 2006 platí v České republice takzvaný „protikuřácký zákon“. Zákon zavedl zákaz kouření ve školách, v kinech a divadlech, sportovních halách, v budovách státních úřadů, na vlakových nástupištích, zastávkách tramvají a autobusů a na dalších veřejně přístupných místech. Bohužel, stále ne v resturacích.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.