6. března 2012

Koučink: Rozhovor, který vám může změnit život

6. 3. 2012; autor: P. K.; rubrika: Studenti

Máte pocit, že byste toho mohli zvládnout více? Chcete se připravovat efektivněji? Pokud byste byli zaměstnáni v renomované firmě, mohli byste v takovém případě spolupracovat s koučem. Stejnou službu teď studentům bezplatně nabízí Informačně-poradenské centrum UK.

Koučink nesupluje psychoterapii, jak si mnozí myslí. Psychoterapie bývá v učebnicích vymezována jako léčba psychologickými prostředky. Koučink, podle České asociace koučů, je definován jako „proces kontinuální podpory klienta při stanovování a dosahování jeho vlastních profesních i osobních cílů... kouč klientovi ponechává odpovědnost jak za stanovování cílů a hledání cest k nim, tak i za dosažení konečného výsledku.“

Koučink není léčebná metoda. I zdraví lidé mohou mít velký prospěch z uvedené formy podpory při řešení mnoha situací, které přináší běžný život. Služby kouče vám umožní uvědomit si skryté souvislosti a uvědomit si své možnosti, co jste například pro dané konkrétní téma udělali a na čem potřebujete ještě pracovat.

Tyto dvě slečny neprovádí koučink na UK (doplněno na žádost IPSC)

Tyto dvě slečny neprovádí koučink na UK (doplněno na žádost IPSC)

Díky koučovacímu rozhovoru si začnete všímat možných aspektů problému, situace, se kterou chcete nějak pohnout – a informovaněji, promyšleněji se rozhodnete, kudy dál. „Přání studentů je být efektivnější, lépe skloubit studium s prací nebo osobním životem, dobře se rozhodnout při volbě oboru navazujícího studia. To jsou častá témata, se kterými se studenti obrací na služby kariérového poradenství na vysokých školách v ČR. Podle výzkumu se ukazuje, že studenti hledají pomoc například při směřování v rámci profese, přípravě na vstup na pracovní trh a při rozvoji osobnosti. Objevují se také studijní témata jako plánování bakalářské, magisterské nebo doktorské práce, problematika odkládání povinností, ale i např. rozhodování týkající se odjezdu do zahraničí,“ uvádí koučka IPC Mgr. Silvie Nedvědová.

Jak probíhá koučink?

Během pohovoru s koučem si nejprve definujete, čeho chcete dosáhnout, a kouč vás následovně provází, tak, abyste pro svůj cíl našli řešení, které vám bude „sedět“. Koučink vychází z předpokladu, že lidé si jsou schopni poradit sami, ale potřebují čas a vhodné prostředí podporující tvořivé soustředění na téma, kterým se zabývají. Kouč často zaznamenává v rozhovoru klientovy odpovědi; záznam může následně klientovi pomoci při volbě přijatelných alternativ, na kterých může dál stavět. Člověk v ideálním případě z koučinku odchází s pocitem, že má více energie se do věci pustit.

„Počet setkání s koučem se liší podle tématu, se kterým člověk přichází. Někdy si v rámci úvodního rozhovoru student podrobněji zmapuje realitu a tzv. aha moment, vhled do situace, který stačí pro to, aby věděl, jak bude dál postupovat, může přijít i během prvního sezení. V případě dlouhodobějších cílů, kdy může být užitečné cestu ke splnění cíle rozdělit do několika etap, je i spolupráce delší. V průzkumech praxe na některých vysokých školách, kde již spolupráce studentů s koučem funguje déle, se uvádí průměrně tři až šest setkání v různých časových intervalech. Záleží ale hodně na tématu, protože například u doktorské práce může klient jednotlivá sezení absolvovat v delších rozestupech i v průběhu několika let podle toho, jak bude potřebovat,“ říká koučka Nedvědová.

Důležitou součástí koučinku je i zpětná vazba, kdy klienti při delší práci na určitém tématu na hodině s koučem probírají, jak v meziobdobí jednotlivých sezení postupovali.

Kdo nejčastěji využívá služeb vysokoškolské nabídky koučinku?

Mezi zájemci o dosud poskytované služby koučinku na některých vysokých školách v České republice zatím převažují studenti posledních ročníků studia. Lze také říci, že službu více využívají ženy.

Jak se přihlásit?

Mohlo by se zdát, že koučink je v poslední době hlavně „módou“. Úspěšnost koučinku však opakovaně prokazují průzkumy návratnosti investic u firem, které na koučink vynakládají nemalé finanční obnosy, návratnost investic organizací se i ve střízlivých průzkumech pohybuje kolem sedminásobku vynaložené investice.

Přihlásit se na hodinu koučinku (Mgr. Silvie Nedvědová) na UK není složité. V současné době poskytuje IPC koučink během úterního dopoledne v prostorách poradny ve Školské ulici. Rezervovat si místo u kouče je možné nebo telefonicky (tel. 224 491 816). Jednotlivá sezení mohou po dohodě s klientem trvat od dvaceti minut do hodiny a půl, obvyklá délka sezení je 50 až 60 minut.


Koučování je proces, který přináší klientům zvýšení možnosti využití vlastního potenciálu, přesnější uvědomování reality, nárůst vědomí vlastní kompetence a odpovědnosti. Vztah mezi klientem a koučem je vztahem dvou rovnocenných partnerů, jeho důležitými prvky jsou důvěra a respekt. Koučování je „pozitivní“, „akční“, a zaměřené na budoucnost ve smyslu soustředění na klientovy možnosti a cíle a hledání cest k jejich uskutečnění.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.