Petra Köpplová, Helena Zdráhalová • foto: red. • 5. března 2014

Nový rektor profesor Tomáš Zima složil inaugurační slib

Klíč, prsten, pečetidlo, žezlo a řetěz. To jsou insignie, které 4. března slavnostně převzal nový rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima. V průběhu inaugurace, která proběhla v prostorách Velké auly Karolina, se s vedením naší alma mater zároveň rozloučil bývalý rektor profesor Václav Hampl. Mezi řadou významných hostů byl i prezident České republiky Miloš Zeman.

Prezident republiky popřál profesoru Zimovi nejen ke zvolení rektorem Univerzity Karlovy, ale i předsedou České konference rektorů. Zároveň navázal na historické tradice inaugurace a předal novému rektorovi brk se zlatou násadkou, kalamáře a bibli. Prezident ve svém projevu uvedl, že nový rektor Univerzity Karlovy je pro něj zárukou dobré spolupráce s akademickou obcí, přičemž podstatou této spolupráce by přitom podle něj měla být znalostní společnost, v níž informace jsou nejdůležitějším faktorem společenského vývoje. „Spor o jmenování vysokoškolských profesorů je neskonale méně významný, než rozvoj znalostní společnosti,“ vrátil se prezident v projevu k problematice jmenování profesorů.

Oficiálního představení nového rektora se ujal předseda Akademického senátu UK PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. . Představitel samosprávného zastupitelského orgánu univerzity vzpomněl průběh říjnové volby rektora a seznámil přítomné s odbornou činností profesora Zimy. Dále pak připomněl, že nově zvolený rektor představuje osobnost, která v sobě spojuje kvality špičkového vědce a manažera. Právě manažerská kvalifikace se, podle Nigrina, stává v poslední době nutnou kvalifikací pro výkon této funkce. „Každý z nás, vědců, pedagogů i studentů, může totiž podávat nejlepší výkony jen tehdy, když má dobré zázemí a podmínky pro práci v rámci dobře fungující instituce. Ani Univerzita Karlova v Praze nemůže žít jen ze své tradice,” prohlásil Nigrin.

Nový rektor svým inauguračním projevem pokračoval v tradici profesních přednášek a představil lékařskou a klinickou biochemii jako svůj obor. „Diagnostika akutního infarktu myokardu, cukrovky, poruch metabolismu lipidů nebo radostného očekávání narození dítěte je založena právě na laboratorním vyšetření,” vysvětlil význam svého profesního zaměření nový rektor a uvedl, že laboratorní testy ovlivňují 70 až 80 procenty lékařská rozhodnutí. Laboratorní diagnostika navíc otevírá nový trend moderní medicíny – její personalizaci. Znalosti genetické a biochemické individuality pacienta představují pro lékaře možnost optimalizace zdravotní péče. 

Klinická biochemie a laboratorní diagnostika by měly směřovat k co nejpřesnějšímu popisu nerovnováh a narušených regulací. „V této souvislosti si s jistou nadsázkou dovolím říci, že o něco podobného budu usilovat i jako rektor Univerzity Karlovy v Praze. Také mně půjde o harmonizaci vztahů v našem společenství a o prospěch univerzity jako celku i naší společnosti, jejíž je nedílnou součástí,“ zdůraznil rektor Zima.

Odstupující rektor Václav Hampl podal ve Velké aule závěrečnou zprávu za dvě čtyřletá období, kdy působil v čele univerzitní obce. Udělením pamětních medailí ocenil členy akademické obce za jejich zásluhy o rozvoj univerzity a fakult. Ve svém bilančním projevu se věnoval nárůstu vědeckého výkonu univerzity a pozitivním trendům, jako je omlazování a růst počtu zahraničních studentů. Rektor Hampl uvedl, že: „velkou část svého času a energie jsem musel investovat na řešení problému, jak při více méně stagnující přímé podpoře ze státního rozpočtu udržet výzkumný i výukový provoz univerzity. Když jsem roku 2006 převzal rektorský úřad, měla Univerzita Karlova zajištěnu více než polovinu svého rozpočtu ze státní dotace na vzdělávání. Do letošního roku klesl tento podíl na 27 procent. Přesto jsme dokázali v průběhu těchto osmi let zvýšit rozpočet univerzity o třetinu na dnešních 9 miliard. Podařilo se to díky prosazení výkonových a kvalitativních parametrů do algoritmů veřejného financování základního výzkumu a také díky ohromnému rozvoji projektových aktivit fakult a ústavů Univerzity Karlovy.“

Emeritní rektor poděkoval všem členům akademické obce za pomoc a podporu a popřál svému nástupci, aby univerzita dále vzkvétala.


Závěrečná zpráva rektora V. Hampla
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.