Osmiletý Malach chce více mířit na středoškoláky

Již osm let je Centrum vizuální historie Malach zdrojem informací pro badatele, pedagogy či studenty. Nabízí přes 54 tisíc audiovizuálních nahrávek rozhovorů o délce téměř 150 tisíc hodin, pokrývajících dějiny dvacátého století v 58 zemích.

Jiří Kocián vidí budoucnost „svého“ pracoviště společensky vysoce prospěšnou.

Jiří Kocián vidí budoucnost „svého“ pracoviště společensky vysoce prospěšnou.

Centrum vizuální historie Malach sídlí v knihovně Matematicko-fyzikální fakulty UK na Malostranském náměstí. Jeho kořeny sahají až na samý začátek jedenadvacátého století. Vědci z pražské univerzity se v roce 2001 stali součástí mezinárodního projektu Multilingual Access to Large Spoken Archives (Malach), na jehož počátku stála nadace Stevena Spielberga Survivors of the Shoah – Visual History Foundation, která se zabývá zachycením vzpomínek lidí přeživších holocaust. Jejich úkolem bylo najít s využitím komputační lingvistiky cestu k následnému zpracování nahrávek, to ruční se zdálo nekonečným.

Zapojení odborníků z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty UK a Západočeské univerzity v Plzni bylo především záležitostí „dobré pověsti“ doprovázející profesionalitu a zdatnost: první umějí indexovat text, druzí ovládají audiozáznam. Dnes, kdy je proces převedení vzpomínek do textů dokončen, je systém zpřístupněn uživatelům a stal se cenným zdrojem informací.

Další zajímavou výzvou k řešení byl projekt Praha sdílená a rozdělená, k jehož realizaci Malach přizvalo Multikulturní centrum Praha, díky němuž se zájemci mohou prostřednictvím interaktivní mapy seznámit s událostmi v metropoli první poloviny dvacátého století.PhDr. Jiří Kocián, koordinátor CVH Malach

PhDr. Jiří Kocián, koordinátor CVH Malach

Co přinesl osmý rok?

Malach navázal spolupráci s Univerzitou v Řezně, tamní studenti historie se chystají zapojit do nového programu Digital Humanities. Vzniká spolupráce s kolegy z Bratislavy, kteří připravují první realizaci projektu IWalks na Slovensku (interaktivní digitální průvodce využívající nahrávky Vojenského historického archivu a vznikající pod záštitou USC Shoah Foundation).

„Během podzimu se CVH Malach podílelo na přípravě dokumentárního filmu o takzvané druhé republice produkovaného Českou televizí Ostrava. Právě v něm budou rovněž využity materiály z archivů dostupných zde v centru,“ pokračuje ve výčtu posledních úspěchů Jiří Kocián, koordinátor CVH.

Nově byla navázána spolupráce s Pedagogickou fakultou UK při realizaci projektu NAKI Prameny Krkonoš. „Jeho náplní je vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš a jeho využití ve výzkumu a edukaci,“ upřesňuje Kocián.

Informace získané prostřednictvím CVH stále průběžně využívají zkušení badatelé, například Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D., z Ústavu pro soudobé dějiny AV, Mgr. Michal Frankl, Ph.D., z Masarykova ústavu AV a PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., z FSV UK, kteří navazují na svoji dosavadní práci se zdroji Archivu vizuální historie Nadace Shoah Univerzity Jižní Kalifornie (USC Shoah Foundation Visual History Archive) v nových výzkumných projektech.

Co je před námi?

Jakub Mlynář, první a de facto jediný zaměstnanec centra v prvních šesti letech, říká, že budoucnost CVH Malach záleží na řadě skutečností: „Především závisí na tom, jestli ještě bude jeho existence jako přístupového bodu k on-line archivu orální historie smysluplná. Je možné, že se Malach postupně promění v pracoviště jiného charakteru, například spíše zaměřené na edukativní aktivity. Nicméně doufáme, že CVH Malach na UK přetrvá dekády, ať už v jakékoli podobě.“ Malach nabízí přes 54 000 audiovizuálních nahrávek rozhovorů v délce téměř 150 000 hodin.

Malach nabízí přes 54 000 audiovizuálních nahrávek rozhovorů v délce téměř 150 000 hodin.

Jakub Mlynář i Jiří Kocián vidí budoucnost tohoto mezioborového, interdisciplinárního pracoviště s propojením na exaktní, společenské a humanitní vědy společensky vysoce prospěšnou: „Do CVH Malach nejčastěji přicházejí učitelé se svými středoškoláky, tedy možnými studenty UK. Jde tudíž zároveň o vhodný způsob, jak je přilákat k aktivitám na univerzitní půdě.“

K nejbližším cílům určitě patří zesílení spolupráce s dalšími univerzitními pracovišti jak na UK, tak na dalších univerzitách a ve výzkumných institucích České republiky. A to nejen u nás, ale i v zahraničí.

Je všechno tak růžové?

Stále se, až na čestné výjimky, nedaří přilákat k větší aktivitě a využívání možností CVH Malach střední školy z Prahy. „Přitom právě pro ně jsme schopni připravit vcelku bohatý program,“ prozrazuje Jiří Kocián. Podle jeho slov drtivá většina skupinových návštěv a individuálních aktivit studentů (tvorba vlastních filmových dokumentů, účast v komiksové soutěži, psaní seminárních prací) přichází z mimopražských škol, které je výrazně podporují. Je velká škoda, že u pražských škol je zájem mizivý a nabídky zůstávají bez odezvy. „Snad se to podaří do budoucna zlepšit,“ věří Mlynář s Kociánem téměř jednohlasně.
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.